MENU
WŁADZE, STRUKTURA
Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej
Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej
Organy Okręgowej Izby Lekarskiej
Okręgowa Rada Lekarska
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Okręgowy Sąd Lekarski
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Okręgowa Komisja Wyborcza
Delegaci na Zjazd Krajowy
Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej
Wybory 2009
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Okręgowa Komisja Wyborcza
Komisja Wyborcza zajmuje się
 
Osoby:
Przewodniczący Komisji Wyborczej
lekarz Roman Korczak
Roman Korczak
Zastępca Przewodniczącego Komisji Wyborczej
lek. dent. Anna Bąk
Anna Bąk
Sekretarz Komisji Wyborczej
lekarz Małgorzata Tsekov
Członek Prezydium Komisji Wyborczej
lekarz Zbigniew Żabiński
Członek Komisji Wyborczej
lekarz Jakub Florek
Jakub Florek
Członek Komisji Wyborczej
lekarz Jerzy Patroński
Członek Komisji Wyborczej
lek. dent. Jakub Watała

     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów